Integritet

Vi tar din personliga integritet på allvar. Därför har vi satt samman en policy så att du vet hur vi hanterar din data. Med det sagt rekommenderar vi även att läsa denna sida för att somna ljuvt om nätterna

Personuppgiftsansvar

Hello Ebbot AB med organisationsnummer 559148-4729 (“Ebbot”), är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, plattform och tillhörande tjänster.

Address: 
Klarabergsvägen 60, 111 21 Stockholm

Email:
Radio waves

Information vi samlar in

För att kunna ge dig den bästa tjänsten och upplevelsen som möjligt samlar vi in och hanterar information om dig och hur du använder Ebbots tjänster. Vi samlar in följande information.

Identifieringsinformation och kontaktuppgifter

Information som du eller din arbetsgivare lämnar till oss i form av uppgifter om dig (Användaruppgifter) eller ditt bolag (Kunduppgifter). Det innefattar namn, adress, e-post, telefonnummer, organisationsnummer samt i vissa fall personnummer, samt andra uppgifter som du eller din arbetsgivare lämnar till oss vid frågor, kundserviceärenden och vid förfrågan om information.

Teknisk information

Är den information vi samlar in automatiskt när du besöker Ebbot.se eller externa sidor där Ebbots chatt är placerad är exempelvis, teknisk information om vilken typ av enhet du använder, din IP-adress, webbläsare, operativsystem, datortyp, var du befinner dig.

Det är även information om ditt besök, så som vad du har gjort på sidorna, länkar du tryckt på för att komma till eller lämna våra sidor, vilka av våra sidor du varit på, hur länge du besökt varje sida, hur du har interagerat med våra olika sidor (klick, skrollat mm.), datum och tid med mera.

Hantering av personuppgifter för dig som användare av Ebbots tjänster

Som användare av Ebbot Chat (Chatbot) De personuppgifter som vi på Ebbot samlar in och hanterar om dig i egenskap av användare av Ebbot Chat kan vara:

 • Namn
 • Telefonnummer
 • E-post
 • Anknytning till organisationsnummer
 • IP-adress
 • Information om din användning av Ebbot tjänster och webbplats
personal data processing
Radio waves

Så vi samlar information om dig

De uppgifter vi samlar in om dig kommer från följande källor:

Från din arbetsgivare

Från dig eller din arbetsgivare Information som du eller din arbetsgivare lämnar direkt till oss samlas in vid beställningar av tjänster från oss, vid intresseanmälningar av någon av våra nuvarande eller kommande tjänster, vid kundserviceärenden eller övriga frågor över telefon, chatt eller mail.

Automatisk insamlad information

Automatiskt insamlad information Information som automatiskt samlas in om dig när du är inne på någon av våra hemsidor samlas in genom cookies samt liknande digitala verktyg.

Insamling från andra publika källor

Insamling från andra publika källor Vi hämtar även in information om dig och ert företag från andra publikt tillgängliga källor, detta kan vara personuppgiftsregister, information för kreditbedömning, samt uppgifter från andra operatör och samarbetspartners.

Laglig grund för behandling av data

För att samla in och hantera dina uppgifter inom ramen för gällande lagstiftning om dataskydd måste det finnas en rättslig grund. Ebbot behandlar dina personuppgifter utifrån nedan fyra lagliga grunder: :

 • Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig
 • Uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja för Ebbot rättslig förpliktelse
 • Hantering av dina uppgifter får göras efter en intresseavvägning
 • Uppgifterna får behandlas efter ett samtycke från dig att behandla vissa uppgifter

Nedan har vi specificerat när din data används och vad vi har för rättslig grund för att hantera dina uppgifter samt för vilka ändamål.

Dina uppgifter som sparas i syfte att tillhandahålla vår tjänst

Användaruppgifter (namn, telefonnummer och e-post) som anges i samband med beställning av konto för inloggning till Ebbot App som är nödvändigt för att fullfölja vårt avtal med dig. Det samma gäller även övriga administratörer som kunden väljer att ge administrations rättigheter till.

Uppgifter om dig vid annan kommunikation om våra tjänster

Information som samlas in när vi kontaktar dig med information om dina eller ditt företags befintliga tjänster hos oss samt när ni har kontakt med oss vid supportärenden eller andra frågor så sparas mail och chatthistorik samt sammanfattande anteckningar förs över samtal.

Dessa kan senare användas för att förstå om du haft tidigare frågor till oss, för att utbilda nya medarbetare, förbättra våra rutiner och arbetssätt så att vi alltid utvecklar våra tjänster för att bli så bra som möjligt för dig som kund. Den rättsliga grunden för att hantera dina personuppgifter för dessa ändamål anser vi vara 1. Nödvändigt för att fullfölja avtalet med dig samt 3. intresseavvägning, det senare då dessa uppgifter hjälper oss att leverera och utveckla våra tjänster till att bli så bra som möjligt.

Utveckling av våra tjänster

För att vi ska kunna utveckla våra tjänster, verksamhet och processer så hanterar, sammanställer och analyserar vi uppgifter om dig och våra andra kunder. Detta gör vi för att vi ständigt ska kunna erbjuda dig de bästa tjänsterna möjligt. Rättslig grund för hantering av denna data bedöms vara Intresseavvägning.

Uppgifter om dig som hanteras och sparas i marknadsföringssyfte

För att kunna marknadsföra och sprida information om våra tjänster direkt till dig så hanterar vi olika uppgifter om dig och dina beteenden på till exempel vår hemsida. De kan till exempel vara att du ser oss mer i annonsrutor när du surfar runt på andra sidor på internet, får e-post, sms, samtal eller brev från oss. Vi använder även denna information för att göra olika statistiska sammanställningar och analyser. Rättslig grund för hantering av denna data bedöms vara 3. Intresseavvägning.

Uppgifter som vi hanterar för att förhindra missbruk av våra tjänster

Vi hanterar uppgifter om dig för att tillgodose säkerheten för våra tjänster, för att förhindra och upptäcka användning som bryter mot våra villkor eller mot lagen. Dessa uppgifter hanteras med rättslig grund 1. uppgifterna är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja avtalet med dig samt då det i vissa fall är en för Ebbot rättslig förpliktelse.

Uppgifter som vi hanterar om dig i syfte att efterleva lagstadgade skyldigheter

För att vi ska kunna leva upp till de lagstadgade skyldigheter som vi möte så hanterar vi uppgifter om dig. Då detta är krav från andra regelverk så utgör det i sig en rättslig grund för att hantera dessa uppgifter.

Så länge sparar vi data

Vi sparar inte dina uppgifter längre än vi behöver. Beroende på vad uppgifterna ska användas till så sparar vi dem under olika lång tid. Från att en del data inte alls sparas till att en del data sparas på grund av krav från andra regelverk vilka då kräver att vi sparar informationen under en längre period på flera år. Nedan följer information om hur länge vi sparar uppgifter om dig: :

 • Information som du eller din arbetsgivare lämnar till oss samt övrig information som vi använder för att hantera dig och ditt företag som kund sparas så länge ni är kunder hos oss på Ebbot och därefter 12 månader efter det att avtalet har avslutats.
 • Information som sparas efter att du varit i kontakt med vår chatt- eller mailsupport sparas i 12 månader efter att ditt företag inte längre är kund hos Ebbot.
 • För de uppgifter vi sparar för att leva upp till lagkraven i bokföringslagen så sparas denna information under en längre period än ovan, minst 7 år.


delar vi din data

Underleverantörer

För delar i våra tjänster så anlitar vi underleverantörer för att kunna tillhandahålla tjänsterna. För att de i sin tur ska kunna leverera tjänster till oss behöver de i viss mån information om dig som kund hos oss. Den data om dig som våra leverantörer får från oss får leverantören aldrig använda i något annat syfte än att tillhandahålla tjänsterna till oss samt utefter de villkor vi ger.

Utanför EU /EES

Några av våra underleverantörer har verksamheter samt tillhanda håller tjänster i/från andra länder än Sverige eller EU/EES. Delar vi med oss data om dig till någon leverantör som har verksamheter i länder utanför EU/EES så säkerställer vi att hanteringen av dina uppgifter sker enligt denna policy och enligt de lagar och regler som gäller för svenska medborgare.

Myndigheter och räddningstjänsten

Ebbot är skyldig att på begäran enligt lag och myndighetsbeslut lämna ut uppgifter om dig som följer myndighetsbeslutet. Detta kan exempelvis vara: uppgifter till polisen i en pågående utredning.

Vi skyddar din data

Att skydda dina uppgifter tycker vi på Ebbot är en självklarhet, därför vidtar vi alla lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi arbetar därför för att förebygga, förhindra och identifiera otillbörlig åtkomst, förändring eller förstörelse av din data.


Vi använder cookies

När du är inne på vår hemsida så följer vi det du gör genom att använda cookies. Vi använder endast cookies eller annan liknande teknik om du samtycker till detta. När du kommer in på vår hemsida finns det en informationsruta om att Ebbot använder cookies samt att du genom att fortsätta surfa på hemsidan anses lämna ett samtycke till att vi installerar cookies på den enhet du använder. 

De cookies vi lämnar på din enhet när du är inne på Ebbot.se eller använder Ebbot Chat är:

Google Analytics – används för att analysera besökares aktivitet på Webbplatsen. Det går inte att identifiera dig utifrån dessa uppgifter. Denna cookie är permanent och sätts av Google.

Session cookies – Denna Cookie placerar vi automatiskt när du är inne på sidan följer de funktioner du använder på sidan, exempelvis att du efter inloggning förblir inloggad när du surfar runt på de olika sidorna. Denna sparas permanent på din enhet.

Microsoft Clarity - används för att mäta hur du använder och interagerar med vår webbplats med syfte att förbättra och marknadsföra våra produkter/tjänster. Mer information om hur Microsoft samlar in och använder dina data finner du i Microsofts sekretesspolicy.

Om du vill ta bort cookies

Då de flesta webbläsare är förinställda på att acceptera cookies behöver du ändra inställningar i din webbläsare om du inte längre vill samla in cookies. Du kan alltid välja att rensa ut de cookies som är sparade på din enhet, även detta gör du i din webbläsares inställningar.

Du som är användare och besökare av våra hemsida och tjänster är införstådd med och accepterar tjänstens funktionalitet, kvalitet och tillgänglighet kan försämras eller hindras om du inte godkänner användningen av cookies. Ebbot ansvarar inte för information som placerats på eller hämtas från din enhet via en cookie från en annan plats än Ebbot.com.

Du äger dina personuppgifter

Vi samlar in uppgifter om dig men det är du som är ägare till dessa uppgifter. Som ägare av uppgifterna har du därmed rätt att ställa vissa krav på oss som hanterar dina uppgifter.
 • Du kan beställa ut ett utdrag över de personuppgifter vi sparar och hanterar om dig samt på vilka sätt denna information hanteras.
 • Du kan begära att vi rättar eventuella felaktiga uppgifter om dina uppgifter
 • Du kan begära att bli raderad, under förutsättningarna att vi inte på grund av någon annan lag måste behålla dessa uppgifter.
 • Du kan begära att vi under en period ska begränsa hanteringen av dina uppgifter.
 • Du kan begära ut din data för att kunna flytta och använda på annat håll.

För att använda din rätt till någon av punkterna ovan kontakta oss och specificera vad du önskar, använd de kontaktuppgifterna överst på denna sidan.

Synpunkter & klagomål

Om du anser att vi inte hanterar din data enligt gällande regelverk uppskattar vi om du uppmärksammar oss om detta. Genom kontaktuppgifterna överst på denna sida.

Dataskyddsombud
Med syfte att övervaka att vi följer de reglerna för skydd av personuppgifter har vi på Ebbot utsett ett dataskyddsombud (DPO). Om du vill komma i kontakt med vår DPO så kontaktar du denne genom mailadressen överst på denna sidan.