Radio waves

WCAG

WCAG biedt richtlijnen voor verschillende niveaus van toegankelijkheid voor bezoekers van website-inhoud.

Toegankelijkheid houdt in dat de inhoud die op een website wordt gepubliceerd, toegankelijk moet zijn voor alle bezoekers en gebruikers, inclusief mensen met beperkingen. Niemand mag daarom worden belet om deel te nemen aan digitale diensten.

WCAG behandelt zowel websites als mobiele applicaties en heeft richtlijnen over hoe gebruiksvriendelijkheid kan worden geoptimaliseerd voor alle soorten gebruikers. Externe diensten die door websites worden gebruikt, zoals chat, FAQ of formulieren, vallen ook onder WCAG.

Vanaf 1 januari 2019 moeten overheidsinstanties en andere publieke actoren niveau AA bereiken op de schaal met drie niveaus die is opgenomen in WCAG 2.1, bekend als de Richtlijn voor Toegankelijkheid van Digitale Openbare Diensten.

De Digitale Administratie Autoriteit, waar DIGG verantwoordelijk is voor het waarborgen van de Wet op de Toegankelijkheid van Digitale Openbare Diensten, zal toezicht houden via monitoring en klachten ontvangen.

Dat is hoe het was. Nu over hoe wij bij Hello Ebbot hiermee omgaan.

Openbare instanties moeten voldoen aan de WCAG 2.1 AA-richtlijnen.

De Wet Digitale Openbare Diensten moet worden nageleefd door openbare diensten, staats- en gemeentelijke autoriteiten, waarbij private instellingen zoals scholen en gezondheidszorg in sommige gevallen kunnen worden opgenomen.

Tijd wanneer aan de eisen wordt voldaan

De eisen moeten worden toegepast, afhankelijk van of de website nieuw of oud is, of dat het betrekking heeft op een mobiele applicatie.
Belangrijke data met betrekking tot wanneer aan de eisen moet worden voldaan:

Nieuwe websites: 23 september 2019

Bestaande websites: 23 september 2020

Mobiele applicaties: 23 juni 2021


WCAG in de praktijk

Streven naar een WCAG-aangepaste website betekent niet noodzakelijk dat je functies voor spraakbesturing, voorlezen of vergroting moet inbouwen. Door vanaf het begin de juiste diensten te gebruiken en de website te bouwen met de juiste technische oplossingen voor bijvoorbeeld interfaces, browsers, telefoons en toegankelijkheid, zorg je voor toegankelijkheid voor bezoekers.

Hoe Hello Ebbot werkt met WCAG

Hello Ebbot ontwikkelt tools en diensten in conversatie die worden gebruikt op websites in de particuliere, openbare en gemeentelijke sector. Dit legt ook eisen aan ons op waar we WCAG moeten voldoen met technische oplossingen, en we worden vaak gecontroleerd wanneer we onze service lanceren voor onze klanten, voornamelijk in de publieke en gemeentelijke sector. Bij Hello Ebbot streven we ernaar te voldoen aan de eisen van WCAG 2.1 AA. Hier zijn enkele geselecteerde voorbeelden van hoe Hello Ebbot voldoet aan WCAG 2.1 AA:

Toegankelijke navigatie met het toetsenbord.

Maakt het voor de gebruiker mogelijk om alle diensten met het toetsenbord te gebruiken.

Web-voorlezen.

Stelt de browser in staat om voor te lezen aan de gebruiker wanneer het widgetvenster verschijnt.

Functies van het alt-kenmerk

Betekent dat afbeeldingen in de widget alt-kenmerken hebben.

Frame-markering

Betekent dat de markering en juiste koppeling van het Ebbot-widgetframe correct wordt weergegeven.

Tekst Vergroten

Tekst kan worden vergroot.

Selectie van elementen

Selecteert de elementen die in focus zijn.

Gebruiksvriendelijk contrast

Biedt duidelijk contrast tussen tekst en achtergrond.

Beschikbaarheid - Hello Ebbot

Gebruikers van schermlezers hebben aanvullende informatie nodig om Ebbot te kunnen gebruiken. Ze moeten worden geïnformeerd wanneer iemand iets heeft getypt in de chatbalk. Dit zullen we oplossen via aria-live. Als aanvulling en ter verhoging van de beschikbaarheid kan de chat ook worden benaderd via het toetsenbord met de tabtoets.

Verbeterde ondersteuning en beschikbaarheid in Hello Ebbot

 • Statusberichten: We ondersteunen dit via Aria Live-regio's.
  Elk bericht dat door een medewerker is geschreven, wordt met behulp van Aria Live-regio's uitgesproken naar schermlezers.
 • Zorg ervoor dat tekst probleemloos kan worden vergroot.
  De widget past de inhoud aan bij het vergroten van de tekst.
 • Gebruik tekst, geen afbeeldingen, om tekst weer te geven.
  De widget vult de pictogrammen in het hoofdmenu aan met tekst.
 • Selecteer duidelijk welk veld of element in focus is.
  Velden die in focus zijn, worden duidelijk weergegeven.
 • Oriëntatie: ondersteuning is beschikbaar.
  De widget past de hoogte aan, wat betekent dat de oriëntatie van het apparaat niet uitmaakt.

Beschikbaarheidsverklaring

De websites van openbare instanties zijn verplicht om een toegankelijkheidsverklaring te publiceren, waarin onder andere een uitleg staat van wat niet beschikbaar is op de website en een link om tekortkomingen te melden.

Op deze pagina zullen we bekijken wat je moet invullen met betrekking tot de technische informatie voor de diensten van Hello Ebbot. Hello Ebbot aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud die door de klant zelf is gemaakt via integraties.
Afbeelding

Hello Ebbot-chat widget

De widget is de box die in de rechterbenedenhoek verschijnt. Aan de rechterkant staan de tekortkomingen waaraan Hello Ebbot werkt om te verbeteren met betrekking tot toegankelijkheid.
 • Problemen bij gebruik zonder zicht
  De widget ondersteunt toetsenbordnavigatie en vertrouwt op externe software om inhoud voor te lezen. Om de widget op één pagina op te nemen zonder invloed te hebben op de rest van de pagina (of de pagina die van invloed is op de widget), worden iframes gebruikt, wat de toetsenbordnavigatie in sommige browsers kan verminderen. Dit is iets waar Hello Ebbot geen invloed op heeft, maar we wachten op toekomstige verbeteringen in de browsers.
 • Problemen met visuele beperking
  Sommige delen hebben onvoldoende contrast. Dit is om esthetische redenen en heeft geen invloed op de functionaliteit.
 • Problemen met verminderd kleurenzicht
  Sommige delen hebben onvoldoende contrast. Dit is om esthetische redenen en heeft geen invloed op de functionaliteit.
 • Problemen bij gebruik zonder gehoor
  Dit is niet van toepassing, omdat de paar geluiden die de widget afspeelt, worden aangevuld met een visueel effect.
 • Gebruik bij gehoorverlies
  Dit is niet van toepassing, omdat de paar geluiden die de widget afspeelt, worden aangevuld met een visueel effect.
 • Gebruik zonder vocale mogelijkheid.
  Dit is niet van toepassing, omdat er geen spraakbesturing aanwezig is in de widget.
 • Gebruik met verminderde fijne motorische vaardigheden of kracht.
  Dit is niet van toepassing, omdat de widget zowel toetsenbordnavigatie als navigatie met aanwijsapparaten ondersteunt.
 • Gebruik met verminderde mobiliteit
  Dit is niet van toepassing, omdat de widget zowel toetsenbordnavigatie als navigatie met aanwijsapparaten ondersteunt.
 • Gebruik met gevoeligheid voor flikkeren.
  Dit is niet van toepassing, omdat de widget geen knipperende elementen weergeeft. De klant is verantwoordelijk voor de inhoud.
 • Problemen bij gebruik met cognitieve beperking.
  Onjuist ingevulde formulieren worden alleen aangegeven door de rode kleur.

Klaar om het meest toegankelijke platform ter wereld te proberen?