Radio waves

WCAG

WCAG, (Web Content Accessbility Guidelines), innehåller riktlinjer för olika nivåer av tillgänglighet för besökare i webbplatsers innehåll.

Med tillgänglighet menas att innehållet som publiceras på en webbplats ska vara åtkomligt för alla besökare och användare — även de som har funktionsnedsättningar. Ingen ska alltså hindras från att ta del av digital service.

WCAG omfattar webbplatser såväl som mobila applikationer, och har riktlinjer för hur användarvänligheten kan optimeras för alla typer av användare. Även externa tjänster som nyttjas av webbplatser inkluderas i WCAG, såsom exempelvis funktioner för Chatt, FAQ, eller Formulär.

Från och med 1 januari 2019 måste myndigheter och andra offentliga aktörer uppnå nivå AA i den tregradiga skalan som innefattas av WCAG 2.1, så kallade webbtillgänglighetsdirektiv inom Digital Offentlig Service.

Myndigheten för digital förvaltning, där DIGG har i uppdrag att se till att Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, får genomslag, kommer att genomföra tillsyn genom övervakningar och ta emot eventuella inkomna klagomål.

Så var det med det. Nu över till hur vi på Hello Ebbot förhåller oss till detta. 

Offentliga aktörer behöver uppfylla kraven för WCAG 2.1 AA

Lagen om Digital offentliga Service behöver efterlevas av offentliga verksamheter, statliga och kommunala myndigheter där även privata organ så som skola och sjukvård i vissa fall kan tillräknas.


Tid när kraven vara uppfyllda
Kraven måste tillämpas beroende på om webbplatsen är ny eller gammal, eller om det avser en mobilapplikation.
Viktiga datum angående när kraven behöver uppfyllas:

Nya webbplatser: 23 september 2019

Befintliga webbplatser: 23 september 2020

Mobila applikationer: 23 juni 2021

WCAG i praktiken

Att sträva mot en WCAG-anpassad webbplats innebär nödvändigtvis inte att man behöver bygga in funktioner för röststyrning, uppläsning eller förstoring.

Genom att använda sig tidigt av rätt tjänster, och genom att bygga webbplatsen med rätt tekniska lösningar för exempelvis gränssnitt, sköter webbläsare, telefoner och hjälpmedel tillgängligheten ut mot besökarna.

Hur Hello Ebbot jobbar med WCAG

Hello Ebbot tar fram verktyg och tjänster inom konversation som används på webbplatser inom privata, offentliga- och kommunala sektorn. Därför ställer det också krav på oss där vi uppfyller WCAG med tekniska lösningar, och vi blir ofta granskade i samband med att vi ska lansera vår tjänst hos våra kunder, främst inom offentlig och kommunal sektor. På Hello Ebbot strävar vi efter att uppfylla kraven för WCAG 2.1 AA. Några utvalda exempel på hur Hello Ebbot möter WCAG 2.1 AA:

Tangentbordsnavigering

Innebär att användaren når alla tjänster med hjälp av tangentbordet.

Webbuppläsning

Innebär att webbläsaren läser upp för användaren när widget-rutan poppar.

Funktioner för Alt-attribut

Innebär att bilder i widgeten har alt-attribut.

Märkning av bildruta

Innebär att märkning och korrekt länkning av Ebbot-widgetens bildruta presenteras korrekt.

Textförstoring

Text går att förstora.

Markering av element

Innebär att markera de element som är i fokus.

Användarvänlig kontrast

Användarvänlig kontrast

Tillgänglighet - Hello Ebbot

Användare av skärmläsare behöver ytterligare information för att kunna använda Ebbot. De behöver få information när någon har skrivit i något chattfältet. Det löser vi genom via Aria-live. Som komplement och ytterligare ökad tillgänglighet går chatten också att nå via tangentbordet med tab-knappen.

Utökat stöd och tillgänglighet i Hello Ebbot

 • Status Messages: Detta har vi stöd för via Aria Live regions
  Varje meddelande som skrivs av en agent läses upp med skärmläsare med hjälp av Aria live regions.
 • Se till att text går att förstora utan problem
  Widgeten anpassar sitt innehåll vid förstoring av innehållet.
 • Använd text, inte bilder, för att visa text
  Widgeten kompletterar ikonerna i huvudmenyn med text.
 • Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus
  Fält som är i fokus visas tydligt.
 • Orientation: stöd finns.
  Widgeten anpassar höjden vilket betyder att enhetens orientering ej spelar någon roll.

Tillgänglighetsredogörelse

Offentliga aktörers webbplatser är skyldiga att publicera en tillgänglighetsredogörelse som bland annat skall innehålla en förklaring av vad på webbplatsen som inte är tillgängligt och en länk för att kommentera brister.

På denna sida går vi igenom vad ni behöver fylla i gällande den tekniska informationen för Hello Ebbots tjänster. Hello Ebbot tar inte ansvar för innehåll som kunden själv skapat via integrationer. 
Availability statement computer

Hello Ebbot chatwidget

Widgeten är den ruta som visas i nedre högra hörnet. Nedan listas de brister som Hello Ebbot jobbar på att förbättra per funktionsnedsättning.
 • Problem vid användning utan synförmåga
  Widgeten stödjer tangentbordsnavigering och förlitar sig på extern programvara för att läsa upp innehåll. För att kunna inkludera widgeten på en sida utan att påverka övriga sidan (eller att sidan påverkar widgeten) används iframes, vilket försämrar tangentbordsnavigering i vissa webbläsare. Detta är ingenting som Hello Ebbot kan påverka utan vi väntar in framtida förbättringar i webbläsarna.
 • Problem vid användning med nedsatt syn
  Vissa delar har otillräcklig kontrast. Detta är av estetiska skäl och påverkar inte funktionalitet.
 • Problem vid användning med nedsatt färgseende.
  Vissa delar har otillräcklig kontrast. Detta är av estetiska skäl och påverkar inte funktionalitet.
 • Problem vid användning utan hörsel.
  Detta är ej applicerbart då de få ljud som widgeten spelar upp kompletteras med en visuell effekt.
 • Användning med nedsatt hörsel.
  Detta är ej applicerbart då de få ljud som widgeten spelar upp kompletteras med en visuell effekt.
 • Användning utan röstförmåga.
  Detta är ej applicerbart då ingen röststyrning finns i widgeten.
 • Användning med nedsatt finmotorik eller styrka.
  Detta är ej applicerbart då widgeten stödjer både tangentbordsnavigering samt navigering med pekdon.
 • Användning med nedsatt rörlighet.
  Detta är ej applicerbart då widgeten stödjer både tangentbordsnavigering samt navigering med pekdon.
 • Användning med känslighet för flimmer.
  Detta är ej applicerbart då widgeten inte visar upp blinkande element. Kund ansvarar själva för innehållet.
 • Problem vid användning med kognitiv nedsättning.
  Ej korrekt ifyllda formulär indikeras enbart genom röd färg.

Nyfiken på att veta mer om hur Ebbot skulle arbeta hos er?